Behövs revisor?
Vad gäller egentligen?

Revisor i aktiebolag

Alla bolag ska enligt grundregeln ha revisor, MEN de flesta nybildade aktiebolag och de som är under en viss storlek kan välja att inte ha det. Vi klargör nedan vad som gäller.

Aktiebolag kan välja att ta bort kravet på revisor om de inte når upp till två av dessa värden för båda de två senaste räkenskapsåren:

  1. fler än 3 anställda (i medeltal)

  2. mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning (tillgångar eller skulder+eget kapital).

  3. mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning.

Så för nystartade bolag kan man alltså i teorin tänka bort revisor de två första räkenskapsåren. Det finns dock förstås mängder med fördelar med revisor och ibland kan det finnas vissa krav på revisor förutom legala, såsom branschregler, bank- eller investerarkrav samt regler för advokataktiebolag och för kommunalt ägda aktiebolag

Men det här låter lite krångligt. Kontakta oss för guidning.

Vilka effekter får det att inte ha revisor?

Om aktiebolaget väljer att inte ha revisor är det extra viktigt att fundera på om det har behov av hjälp på annat sätt. Företaget kan exempelvis behöva anlita en redovisningskonsult för bokföringen och redovisningen eller för att göra årsredovisningen och hjälp med skattedeklarationerna.

Även när ett aktiebolag väljer att inte ha revisor ska bolagsordningen innehålla en bestämmelse om revisor. Bestämmelsen ska tydligt säga antingen att aktiebolaget ska ha revisor eller inte. Om bestämmelsen säger att aktiebolaget inte ska ha någon revisor, kan bolagsstämman ändå besluta om att utse en revisor (kanske bara för ett visst räkenskapsår).

Aktiebolag som måste ha revisor

Aktiebolag som når upp till kraven på att ha revisor måste ha det. De aktiebolag som alltid måste ha revisor oavsett kriterer ovan är:

  • publika aktiebolag
  • aktiebolag som enligt särskild lagstiftning är skyldiga att ha revisor, exempelvis aktiebolag som bedriver bank- eller finansieringsrörelse
  • aktiebolag med en särskild begränsning av vinstutdelningen.

För företag som måste ha revisor ska det stå i bolagsordningen hur många revisorer som kan väljas. Tiden för revisorns uppdrag är ett år. Den kan vara längre men får inte vara längre än fyra år.