top of page

ÅRSBOKSLUT & ÅRSREDOVISNING SNABBT OCH SMIDIGT

För att stängningen av ert räkenskapsår ska göras på bästa sätt krävs förberedelser. För oss är dessa förberedelser att alltid dels göra månadsbokslut och därmed alltid ha avstämda siffror i böckerna. Nummer två är kommunikation med er och tydliga tidsplaner. Tillsammans stänger vi året utan stress!

Engagerad och kunnig redovisningskonsult

Digital signering

Kommunikation med eventuell revisor

Skatteoptimering

Finansiell diagram

PRISER ÅRSBOKSLUT & ÅRSREDOVISNING

Ni väljer om ni vill ha ett fastpris eller på löpande räkning.
SMÅFÖRETAG MED FASTPRIS
Ingår*

För småföretagare med fastpris för samtliga tjänster ingår lönehanteringen.

 

Läs mer här.

FASTPRIS ÖVRIGA

 

från 

6 000 kr

per år

Kontakta oss för fastprisförslag på årsbokslut och årsredovisningen. Är du dessutom kund för löpande bokföringen blir priset billigare.

LÖPANDE

 

850 kr

per timme

Som det låter. Vill ni ha stöd med löpande taxa så finns det alternativet. 

I många fall är det mest lönsamt för er som kund.

LÅTER DET INTRESSANT? FYLL I DINA UPPGIFTER NEDAN.

Vi hör av oss direkt

Tack för ditt meddelande!

VAD FÅR NI SOM KUND?

I samtliga våra tjänster ingår ett sort mått engagemang samt digitala lösningar.
ENGAGERAD KONSULT
 • Utbildad och engagerad senior konsult i årsbokslutet

 • Rådgivning kring skatteoptimering, både för bolag och för delägare.

 • Proaktivitet

 • Slipp stress . Vi har koll på era deadlines.

DIGITALA LÖSNINGAR
 • Digital inlämning av årsredovisning till bolagsverket

 • Papperslös kommunikation med revisor.

 • Digitala inlämningar till skatteverket för deklarationer.

BESMARTER
 • Auktoriserad redovisningsbyrå

 • Långsiktiga relationer

 • Inga krångliga långa avtal

 • Ni bestämmer

 • Vi guidar!

ÅRSBOKSLUT & ÅRSREDOVISNING

Digitalt bokslut och digital inlämning av årsredovisning.

Förberedelser i årsbokslutet - Hur förbereder man ett årsbokslut?

Alla aktiebolag måste upprätta en årsredovisning och lämna in denna till bolagsverket. Denna behöver vara bolagsverket tillhanda sju månader efter avslutat räkenskapsår. Årsstämman måste dock "godkänna" årsredovisningen och resultatdispositionen senast sex månader efter avslutat räkenskapsår. Vi tycker det är onödigt att vänta så länge och ser gärna att vi är klara bra mycket tidigare än så. Det är alltid skönt att lägga ett årsbokslut bakom sig. 

Nyckeln till att årsbokslutet ska gå smidigt är att göra månadsavstämningar och hålla en hög och jämn nivå på bokföringen under hela året. Vi gör månadsbokslut varje månad och ser därför till att det inte bör vara några större frågetecken att räta ut i samband med årsbokslutet. 

Vad behöver göras i årsbokslutet?

Eftersom böckerna är i gott skick vid ingången i årsbokslutet kan vi koncentrera oss på att planera resultatet tillsammans med er. Om bolaget ser ut att gå med förlust brukar planeringen ofta bestå i hur mycket av eventuella periodiseringsfonder som ska lösas upp och om bolaget ser ut att gå med vinst brukar diskussionen vara den omsatta. Detta för att skatteoptimera både för kommande beskattning samt eventuellt kvitta kommande förluster. Planeringen utgår alltså ofta från två punkter:

 1. Hur mycket vill bolaget betala i skatt?

 2. Hur mycket vill och kan delägarna dela ut till sin egen plånbok?

Denna kvalificerade rådgivning hjälper vi förstås er med

Årsredovisning

När årsbokslutet är klart, dvs allt är bokfört och resultatet planerat är det dags att upprätta årsredovisningen. Vi jobbar med smarta program som gör att det mesta redan är klart per automatik. Vi behöver bara gemensamt formulera lite avseende året och se till att all formalia är på plats. 

Revisor eller inte?

Vi förbereder förstås även inför eventuell revision och ser till att kommunikation med revisor sköts på ett effektivt sätt. Vissa bolag behöver inte ha revisor, vilket framgår klart och tydligt på bolagsverkets hemsida. Sammanfattningsvis kan man säga att nystartade bolag inte behöver ha revisor första två åren och små bolag (läs: här) inte heller behöver ha det.

Vi gör alltid årsbokslut som är förberedda för revision och som håller kvalitet att de klarar en revision. Behöver ni hjälp att hitta en bra revisor förmedlar vi mer än gärna kontakter eller tar ett gemensamt initialt möte. Vi har flera revisorer som vi arbetar med och kan rekommendera.

Inlämning till bolagsverket och skatteverket

När årsredovisningen och årsbokslutet granskats av eventuell revisor och årsstämma är hållen kan vi skicka in alla papper till myndigheterna digitalt och ni signar med mobilt bank-id. Ni kan även signera själva årsredovisningen digitalt via Scrivelänk som vi förser er med.

Därefter ser vi till att inkomstdeklarationen lämnas till Skatteverket digitalt och cirkeln är sluten! Minimalt arbete för er och allt finns sedan digitalt för enkel lagring. 

bottom of page