top of page

REDOVISNING - BOKFÖRING, LÖN, BOKSLUT & RÅDGIVNING

Har du/ni ett litet eller medelstort företag och behöver hjälp med redovisningen?

Då passar vårt erbjudande med smarta, kostnadsfria och digitala lösningar vara någonting för er. 

Engagerad och kunnig redovisningskonsult

Rådgivning

Digitala lösningar utan papper

Långsiktiga relationer

fullsizeoutput_24eb_edited.png

Vi guidar er rätt

Personligt engagerat och digitalt
DELSERVICE
Skräddarsytt upplägg

Passar er som vill sköta lite själva och vill att vi går in i utvalda delar. Ni plockar ut själva precis vad ni behöver hjälp med.

 

Det kan vara ett projekt eller en del av ett flöde. Kanske en gång i månaden eller för den delen en gång i kvartalet. Ni bestämmer!

HELHETSSERVICE
Vi sköter allt

Denna lösning passar er som vill ägna så lite tid som möjligt åt admin/ekonomi. Vi kan vara hela er ekonomiavdelning och sköta allt från kontering av fakturor, betalningar, fakturering och utbetalning av löner.

 

Från oss får ni rapporter och nyckeltal digitalt via de program vi rekommenderar eller ni använder idag.

 

Vi sätter oss och tittar på era behov ihop och går kostnadsfritt igenom hur upplägget kan vara.

SÅ VAD BEHÖVER JUST NI HJÄLP MED?

Dessa olika områden behärskar vi
Bokföring

Bokföring, månadsrapporter, bokslut, deklaration och fakturahantering kräver mycket tid och kunskap. Välj själv vad du vill ha hjälp med så håller vi gemensamt koll på bolagets resultat och nyckeltal.

Deklarationer

Det som kvarstår sist på ett år är att knyta ihop bolagsdeklarationen och kanske till och med era privata deklarationer. Framförallt K10-blanketten kan vara klurig. Vi hjälper er!

Vi administrerar personalregister, upprättar lönespecifikationer och kontrolluppgifter. Allt via de digitala gränssnitt vi rekommenderar.

Support

För dig som vill sköta bokföringen själv men behöver råd då och då eller någon som granskar det du gjort.

Bokslut och årsredovisningar

När all bokföring är klar finns ett antal intressenter som vill eller kräver att ta del av era siffror. Vi hjälper er att upprätta allt som krävs för både styrelse, bank, Skatteverket och Bolagsverket.

Rådgivning

Starta bolag? Behöver ni någon interimslösning? På deltid eller heltid? Eller kanske förbättra och effektivisera någon funktion eller ett flöde? 

DIGITALA REDOVISNINGSTJÄNSTER

Personligt engagerat och digitalt
Vad är redovisning?

Redovisning används ibland synonymt med bokföring, men redovisningen innefattar dels bokföring men även bokslut, deklaration och rapportsammanställningar. Redovisningen ska ligga till grund för beslut om verksamhetens utveckling, vilket ställer stora krav på att den är korrekt utförd, men även att den tolkas korrekt. Båda de delarna kan ni vara trygga med att vi hjälper er med.

Syftet med redovisningen är att ge en grundläggande bild av företagets verksamhet och resultat samt för att kunna besluta om styrelsens och eventuell VD:s ansvarsfrihet, men även som beslutsunderlag för eventuell vinstutdelning. I större företag granskas ofta redovisningen av en oberoende revisor som tar ställning till om redovisningen ger en rättvisande bild av företaget. Redovisning ska alltid ske enligt god redovisningssed. Det betyder att redovisningen ska ske enligt rekommendationer, lager och vedertagen praxis, vilket vi på Besmarter Ekonomi  och våra erfarna redovisningskonsulter ser till åt er!

Löner & rådgivning

Förutom själva redovisningen och hjälp med bokföring ser vi till att sköta era löner och hela löneadministrationen. Ofta dyker det upp frågetecken kring löner, och även om man tror att man klarar det själv, så är vår erfarenhet att det ofta blir dyrt och missvisande samt även förtroendeskadande mot personalen vid fel på löner. Vi rekommendera således att ni tar hjälp antingen med hela processen i lönekedjan eller i de delar där de största felkällorna uppstår.

Vi bistår er även med rådgivning till allt ni kan tänka er inom en ekonomifunktion för ägarledda bolag. Vanliga frågor som brukar dyka upp är:

  • Hur mycket kan jag ta i utdelning?

  • Hur ska jag pensionsspara?

  • Hur mycket lön ska jag ta?

  • Bör jag anställa?

  • Ska jag ha holdingbolag?

  • Vilka bokföringsprogram ska jag använda?

Branscher och storlekar

Vi har kunder inom många olika branscher och med många olika försäljningskanaler. Oavsett om ni omsätter 1 miljon kr eller 100 miljoner kronor passar ni bra in i våra rutiner och digitala arbetssätt. Vi sköter idag redovisningen åt inom IT & telecom, service, träning, kläder, omsorg, bilar, hantverkare, digitala tjänster osv. Oavsett om ni säljer fysiskt eller via e-handel kan vi hjälpa er med er bokföring i Stockholm och redovisning i Stockholm samt helt digitalt. Vi hjälper er dessutom att göra den digital och automatiserad.

bottom of page